Máy đúc Toyo 250 tấn - BD125V2Cw

Máy đúc Toyo 250 tấn - BD125V2Cw

Mã sản phẩm : BD125V2Cw | Năm sản xuất : 1991