Máy đúc Toyo 350 tấn - BD530V5-12

Máy đúc Toyo 350 tấn - BD530V5-12

Mã sản phẩm : BD530V5 | Năm sản xuất : 2012